Οι στόχοι μας, τα οφέλη σας

Γνωρίστε τις εφαρμογές του E-Commerce (Ηλεκτρονικού Εμπορίου) στον κλάδο της Υποδηματοποιίας

Βελτιώστε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας σε σχέση με το Management των Ηλεκτρονικών Πωλήσεων για να αυξήσετε τα έσοδα και να μειώσετε το κόστος για την εταιρεία σας

Επωφεληθείτε από τα παρεχόμενα εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία για να μάθετε πώς να προσαρμόσετε και να εφαρμόσετε τις στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου στον δικό σας χρόνο και ρυθμό

Συμμετέχετε σε ηλεκτρονικά (on-line) και σε προσωπικό επίπεδο εκπαιδευτικά σεμινάρια και γίνετε επαγγελματίες ικανοί να σχεδιάσετε στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου

Γίνετε μέλος της Ακαδημίας BOOST4Shoes και αποκτείστε πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του