Ενότητα 4 - Επικοινωνία

  • Current Επικοινωνία
  • Λεπτομέρειες παράδοσης και αναπρογραμματισμός παράδοσης μέσω SMS
  • Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών
  • Ζωντανή συνομιλία
  • Παρακολούθηση και ανταπόκριση μέσω του Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)