Ενότητα 5 - Προώθηση

  • Current Προώθηση
  • Εργαλεία PPC
  • Στατιστικές αναλύσεις για τον ιστότοπο και τους πελάτες
  • Τεχνικές προώθησης
  • Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)
  • Σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Ενημερωτικό δελτίο
  • Μάρκετινγκ με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Marketing)