Δημοσιεύσαμε το τρίτο ενημερωτικό μας δελτίο!

Το Boost4Shoes κυκλοφόρησε το 3ο ενημερωτικό του δελτίο τον Ιούνιο του 2019.

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται στο  σύστημα ‘’Το τζίνι και η διατήρηση δεξιοτήτων’’  που είναι έτοιμο για χρήση !!

Είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το κατεβάσετε στις ακόλουθες γλώσσες:

EN, PL, RO, DE, PT, GR