Παράδοση

Delivery open badge

Η γνώση του καλύτερου τρόπου παράδοσης για τους καταναλωτές σας σημαίνει ότι έχετε αντίληψη της διαδικασίας παράδοσης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το έμβλημα "Παράδοση" είναι το όφελος σας!

Κριτήρια

Ελέγξτε όλα τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται στην Ενότητα 3 - Παράδοση

Σκοπός

Το έμβλημα "Παράδοση"  πιστοποιεί τις γνώσεις σας για τους τρόπους παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και της αξιολόγησης.

Δείτε όλα τα εμβλήματα που έχετε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής

ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ