Προώθηση

Promotion open badge

Έχοντας εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές  και στρατηγικές  προώθησης σημαίνει ότι ηδη δημιουργείτε την διασυνοριακή σας φίρμα.

Το έμβλημα "Προώθηση" είναι το όφελος σας!

Κριτήρια

Ελέγξτε όλα τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται στην Ενότητα 5 - Προώθηση

Σκοπός

Το έμβλημα "Προώθηση"  πιστοποιεί τις γνώσεις σας για τις τεχνικές προώθησης που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της φίρμας και των προϊόντων σας.

Δείτε όλα τα εμβλήματα που έχετε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής

ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ