Συνολική Εξυπηρέτηση

Over-all service open badge

Έχοντας στο μυαλό σας να προσφέρετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη και έχοντας εφαρμόσει ορισμένες από τις γενικές αρχές της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής υπηρεσίας, προσφέρετε μια μεγάλη ολοκληρωμένη υπηρεσία προς τους πελάτες σας σε όλη την Ευρώπη!

Το έμβλημα "Γενική εξυπηρέτηση" είναι το όφελος σας!

Κριτήρια

Ελέγξτε όλα τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται στην Ενότητα 6 - Γενική εξυπηρέτηση

Σκοπός

Το έμβλημα "Γενική εξυπηρέτηση" καθορίζει τις ικανότητές σας στην παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας του πελάτη στον ιστότοπό σας.

Δείτε όλα τα εμβλήματα που έχετε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής

ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ