Το CTCP είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1986 και έχει ως στόχο να υποστηρίξει όλες τις εταιρείες του cluster Υποδηματοποιίας , που αποτελείται από περισσότερες από 1500 ΜΜΕ από τη βιομηχανία υποδημάτων, 300 ΜΜΕ από τη βιομηχανία υλικών και εξαρτημάτων και 307 από τη βιομηχανία δερμάτινων ειδών, στον τομέα του σχεδιασμού και της oργάνωσης έργων. Τα κεντρικά γραφεία του CTCP βρίσκονται κοντά στο Porto (2η μεγαλύτερη πόλη στην Πορτογαλία) στο S. João da Madeira, η οποία είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές υποδηματοποιίας στην Πορτογαλία. Το CTCP απασχολεί 43 τεχνικούς, μηχανικούς και ανώτερους ειδικούς και εκπαιδευτές και συνεργάζεται με περίπου 15 εξωτερικούς συμβούλους / εκπαιδευτές σε τακτική βάση.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του CTCP είναι: Έλεγχος ποιότητας, Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Μάρκετινγκ και Προώθηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Υγιεινή & Ασφάλεια, Περιβάλλον, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Μελέτες και συγκριτική έρευνα. Στον τομέα της κατάρτισης / απασχόλησης, το CTCP είναι πιστοποιημένο για την παροχή κατάρτισης από την πορτογαλική κυβέρνηση και προσφέρει επαγγελματική και μη επαγγελματική κατάρτιση μέσω της κλασικής κατάρτισης, εκμάθηση στο χώρο εργασίας, e-learning, μεταξύ άλλων μοντέλων και υπηρεσιών.