boost4shoes

Σχετικά με το πρόγραμμα

Scroll to content

Ιστορικό

Σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο υποδηματοποιίας λόγω της οικονομικής κρίσης

Οι ΜΜΕ του κλάδου της Υποδηματοποιίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μιας βιώσιμης και διαρκούς Ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, δεδομένου ότι πλήττεται σκληρά από τη χρηματοπιστωτική κρίση και δεν έχει ακόμη ανακάμψει. Από το 2006 ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε σημαντικά, χάθηκαν 35.000 θέσεις εργασίας και ο κύκλος εργασιών μειώθηκε αναλόγως. Επίσης, οι εισαγωγές, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες πιέσεις από χαμηλόμισθες οικονομίες, δημιουργούν πρόσθετη πίεση.

Στόχοι και Οφέλη

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου

Χρησιμοποιήστε το Διαδίκτυο ως κανάλι πωλήσεων για να αυξήσετε τα έσοδα από τις διασυνοριακές πωλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, βελτιώνοντας έτσι τις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου προς όφελος της οικονομίας της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή στρατηγικών πωλήσεων και μάρκετινγκ καθώς και νέες μορφές οργάνωσης και γνώσης σχετικά με τις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ενθάρρυνση των ΜΜΕ του κλάδου Υποδηματοποιίας να υιοθετήσουν τις στρατηγικές του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το BOOST4Shoes θα παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση και τα ανάλογα εργαλεία εκπαίδευσης για το προσωπικό των ΜΜΕ του κλάδου της υποδηματοποιίας σε επτά (7) χώρες, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΑ για την υλοποίηση βασικών διαδικασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου (παραγγελία, παράδοση, πληρωμή, επικοινωνία, συνολική εξυπηρέτηση, προώθηση) με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση του κόστους για την εταιρεία τους. 

Kινητοποίηση ενός μεγάλου δικτύου ενδιαφερομένων

Η εκπαίδευση και τα εργαλεία εκπαίδευσης απευθύνονται πρωτίστως στο προσωπικό των ΜΜΕ του κλάδου υποδηματοποιίας. Αυτά τα εργαλεία θα είναι επίσης χρήσιμα για έμμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πάροχοι Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιμελητήρια, φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας υποδημάτων, εταιρείες πληροφορικής, εκπαιδευτές / coaches ηλεκτρονικού εμπορίου / ψηφιακού μάρκετινγκ και νέους που μπορούν να επωφεληθούν από πρόσθετες δεξιότητες πoυ θα τους βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας και την κινητικότητά τους.

Καινοτομία

Προώθηση ανοιχτών & καινοτόμων πρακτικών, κατάρτισης & εργαλείων

Το έργο θα παρουσιάσει τα ακόλουθα απτά αποτελέσματα: 

  1. Ένα σεμινάριο κατάρτισης ECVET (που καθορίζεται ως Mαθησιακά Aποτελέσματα) που στοχεύει να προσφέρει έγκυρo εκπαιδευτικό υλικό σε επαγγελματίες του κλάδου των υποδημάτων, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην απόκτηση ικανοτήτων για να γίνουν «Online Sales Manager». Θα είναι ένα πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης που οι ενότητές του θα βασίζονται άμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα του ECVET προφίλ του On Line Sales Manager, όπως προκύπτει από το σύνολο των αρχικών δραστηριοτήτων που οδηγούν στο παρόν αποτέλεσμα;
  2. Online Sales Strategy Genie: Μια σημαντική καινοτομία του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου του Online Sales Strategy Genie για την παροχή εξατομικευμένων μεθόδων κατάρτισης, που ελέγχει αρχικά τις παρούσες γνώσεις και την ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ του κλάδου υποδηματοποιίας όσον αφορά τις διαδικτυακές διασυνοριακές πωλήσεις και στη συνέχεια παρέχει εξατομικευμένες στρατηγικές αποτελούμενες από επιμέρους φάσεις με στόχο τη βελτίωση της απόδοσή τους στον δικό τους χρόνο και ρυθμό.
  3. Ένα περιβάλλον παροχής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που διευκολύνεται από ένα Κινητήριο Περιβάλλον Κοινωνικής Μάθησης;
  4. Εκδηλώσεις κατάρτισης θα οργανωθούν σε 7 χώρες (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, & ΓΕΡΜΑΝΙΑ), με στόχο να εξοπλίσουν τους νέους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τις διαδικασίες του Hλεκτρονικού Εμπορίου;
  5. Ένας εικονικός χώρος (virtual space), η BOOST4Shoes-Academy, που παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τη διευκόλυνση ενός δικτύου που θα αποτελείται από εργαζόμενους στις ΜΜΕ του κλάδου υποδηματοποιίας, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, επιμελητήρια ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους που θα υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του έργου και θα συνεχίσουν να τα διατηρούν και να τα αναπτύσσουν και μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.