Moduł 5 - Promocja

  • Current Promocja
  • Narzędzia PPC
  • Analiza statystyk ze strony oraz zachowań konsumentów
  • Techniki promocyjne
  • Search Engine Optimisation (SEO)
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych
  • Biuletyn
  • Marketing przez e-mail