Drugi biuletyn BOOST4Shoes!

Powstał drugi biuletyn w projekcie BOOST4Shoes, który został opublikowany w grudniu 2018 roku.

W biuletynie znajdziesz więcej informacji o e-kursie, który jest w trakcie opracowywania. Nasze szkolenie będzie skierowane do pracowników sektora obuwniczego, szczególnie MŚP, i ma na celu poprawę ich umiejętności w zakresie transgranicznej sprzedaży online. 

Biuletyn dostępny jest w następujących wersjach językowych:

EN, PLRODE, PT, GR