Dostawa

Delivery open badge

Znając najlepsze, w opinii Twoich klientów, środki dostawy oznacza, że wykazujesz znajomość całego procesu dostawy, od początku do końca. 

Twoją nagrodą jest odznaka dla modułu dostawa!

Kryteria

Sprawdź korzyści wynikające z Moduł 3 - Dostawa

Cel

Odznaka dla modułu komunikacja potwierdza Twoją znajomość kanałów skutecznej komunikacji, aby dostarczać bogate doświadczenia zakupowe klientom.

Pokaż wszystkie przyznane odznaki

Moje odznaki