Creative Thinking Development

Creative Thinking Development (CRETHIDEV) to organizacja typu non-profit, nienastawiona na zysk, skupiona na prowadzeniu badań oraz przygotowaniu programów studiów i planów dla lokalnych społeczności, głównie w obszarach uczenia się przez całe życie, ochrony środowiska, innowacji, zatrudnienia oraz lokalnego rozwoju, zdrowia, sportu i kultury.

CRETHIDEV, stworzony przez doświadczonych profesjonalistów, konsultantów i projektantów z wykształceniem technicznym, może pochwalić się długotrwałą współpracą z firmami z sektorów greckiej gospodarki, wysoką starannością zawodową i entuzjazmem. Dostarczane przez nich szkolenia obejmują szeroki zakres funkcji, aby spełnić wymagania każdej organizacji i firmy.

Firma ma dużą i reprezentatywną sieć zewnętrznych współpracowników w Grecji i za granicą, a tam, gdzie to właściwe, tworzy najlepsze możliwe synergie, aby osiągnąć optymalny rezultat.

CRETHIDEV dąży do stworzenia bazy wiedzy i poprawy możliwości networkingu, oraz współpracy między władzami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi, a także organizacjami, bądź stowarzyszeniami biznesowymi w celu promowania innowacji, przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, oraz wymiany wiedzy i doświadczenia poprzez badania, projekty europejskie i współpracę z uniwersytetami, firmami, władzami publicznym oraz ośrodkami szkoleniowymi.

CRE.THI.DEV. koncentruje się na prowadzeniu badań oraz opracowywaniu planów działania dla:

  • Przedsiębiorstw - głównie małych i średnich (produkujących skóry, obuwie, tekstylia, odzież, marmur, drewno i meble, ceramikę, srebra i złota, polimery syntetyczne, żywność ekologiczną, itp).
  • Władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich, a także organizacji międzynarodowych i krajów spoza UE