CTCP to prywatna organizacja typu non-profit, założona w 1986 roku, mająca na celu wspieranie wszystkich firm klastra obuwniczego reprezentowanego przez ponad 1500 małych i średnich przedsiębiorstw z branży obuwniczej, 300 małych i średnich przedsiębiorstw z branży komponentów oraz 307 firm z branży galanterii skórzanej i drobnych przedsiębiorców w dziedzinie projektowania i inżynierii projektowej. Główna siedziba CTCP znajduje się w pobliżu Porto (drugie, co do wielkości miasto w Portugalii) w S. João da Madeira, które jest jedną z dwóch największych stref przemysłowych obuwia w Portugalii. CTCP zatrudnia 43 techników, inżynierów oraz starszych specjalistów i trenerów oraz regularnie współpracuje z około 15 zewnętrznymi konsultantami/trenerami.

CTCP w swoich działaniach adresuje szereg obszarów, do których należą: kontrola jakości, doradztwo, szkolenia, marketing i promocja, badania i rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo, analiza biznesowa, nauka i badania porównawcze. W dziedzinie kształcenia oraz rozwoju osobistego, CTCP jest uprawnione przez rząd portugalski do certyfikowania udziału w szkoleniach organizowanych w ich imieniu oraz oferuje szkolenia zawodowe i pozazawodowe w ramach tradycyjnej nauki, uczenie się w miejscu pracy, praktyki, b-learning, a także wiele innych możliwości.