Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi (TUIASI)

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi (TUIASI) to prestiżowy rumuński uniwersytet, uznany za placówkę zaawansowanych badań i edukacji, będący również istotnym elementem systemu badawczo-rozwojowego o znaczeniu narodowym. TUIASI opracowuje programy dla studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, habilitacyjnych i przeprowadza badania naukowe. Wydział Inżynierii Włókienniczej, Skórzanej i Zarządzania Przemysłowego znany jest na poziomie europejskim oraz krajowym z wysokiej jakości programów studiów w zakresie włókiennictwa, dziewiarstwa, chemicznego wykończenia, odzieży, wyrobów skórzanych, obuwnictwa i zarządzania.

Wydział posiada jedyny certyfikowany program studiów doktoranckich w Rumunii w zakresie tekstyliów, odzieży i obuwnictwa. Ponadto oferuje transfer technologii, badania, doradztwo i wsparcie szkoleniowe. Wydział zdążył nawiązać skuteczną współpracę ze środowiskiem biznesowym swojej branży.