Moduły szkoleniowe

Kurs skierowany będzie do menadżerów pracujących w branży obuwniczej, który z złożenia będzie ich wspierać w nabywaniu umiejętności i kompetencji, aby mogli się stać „Menedżerami sprzedaży online.”

Wirtualny przewodnik strategii sprzedażowych

Wirtualny przewodnik strategii sprzedażowych Interaktywne narzędzie, poprowadzi użytkownika ścieżką wyboru aktywności, które użytkownik wykona we własnym czasie i tempie.

Wirtualne środowisko edukacyjne

Wirtualne środowisko edukacyjne Internetowe środowisko świadczenia usług szkoleniowych wspierane przez Środowisko Społeczno-Edukacyjno-Motywacyjne, zapewniające interaktywne treści edukacyjne z zakresu e-handlu.