boost4shoes

Despre proiect

Scroll to content

Condiții

Provocări semnificative pentru sectorul încălțămintei din cauza crizei financiare

Întreprinderile mici și medii producătoare de încălțăminte (IMM) reprezintă un element esențial pentru asigurarea creșterii economice sustenabile și durabile în Europa. Cu toate acestea, sectorul se confruntă cu provocări semnificative, deoarece a fost puternic afectat de criza financiară și nu a revenit încă. Din 2006, a scăzut în mod semnificativ numărul companiilor, au fost pierdute 35 000 de locuri de muncă, în consecință a scăzut și cifra de afaceri. Presiuni suplimentare sunt create din cauza importurilor și a salariilor mici.

Obiective și beneficii

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile de comerț electronic

Utilizați internetul ca și un canal de vânzări pentru a crește veniturile din vânzările internaționale, atât în interiorul UE, cât și în afară, îmbunătățind astfel performanțele exportatoare ale sectorului în beneficiul economiei UE. Aceasta include schimbarea strategiilor de vânzări și marketing și a noilor tipuri de organizații și cunoștințe despre tehnologiile de comerț electronic.

Împuternicirea IMM-urilor din sector să adopte strategii de comerț electronic

BOOST4Shoes va furniza instruirea și instrumentele necesare pentru personalul IMM-urilor din sectorul încălțămintei din șase (7) țări, MAREA BRITANIE, CIPRU, PORTUGALIA, GRECIA, ROMÂNIA, POLONIA și GERMANIA, în vederea implementării proceselor esențiale legate de comerțul electronic livrare, plată, comunicare, servicii globale, promovare) pentru a crește veniturile și a reduce costurile. 

Împuternicirea unei rețele largi de părți interesate

Instruirea și instrumentele vizează în primul rând personalul IMM-urilor din sectorul încălțămintei. Aceste instrumente vor fi utile și pentru părțile implicate indirect în activitate, cum ar fi furnizorii din domeniul educației vocaționale, camerele IMM-urilor, organismele de reprezentare a industriei de încălțăminte, companiile IT, comercianții / antrenorii de marketing digital și tinerii care pot beneficia de competențe suplimentare, ceea ce le permite obținerea unui loc de muncă și mobilitate în acțiuni.

Inovație

Promovarea practicilor deschise și inovatoare, instruirii și a instrumentelor

Proiectul va veni cu următoarele rezultate tangibile: 

  1. 1. Un curs de formare ECVET (setat ca rezultate de învățare) care vizează oferirea unui conținut valabil de instruire profesioniștilor din sectorul încălțămintei pentru a îi sprijini în dobândirea de competențe pentru a deveni un "Manager de vânzări online". Acesta va fi un curs de pregătire practică, al cărui module se vor adresa direct rezultatelor învățării din profilul ECVET al managerului de vânzări online, derivate în timpul desfășurării activităților inițiale care conduc la rezultatul actual;
  2. O strategie de vânzări online tip Genie: o inovație majoră a proiectului este proiectarea și dezvoltarea unui instrument interactiv pentru a furniza căi de formare personalizate prin verificarea inițială a cunoștințelor actuale și a gradului de conștientizare a IMM-urilor privind vânzările online transfrontaliere și apoi furnizarea de strategii personalizate pe faze pentru a-și îmbunătăți performanțele într-un ritm propriu.
  3. 3. Mediu de instruire online, facilitat de un mediu motivațional de învățare socială;
  4. 4. Evenimente de instruire în 6 țări (MAREA BRITANIE, CIPRU, PORTUGALIA, ROMÂNIA, GRECIA, POLONIA și GERMANIA) care vizează tinerii cursanți cu intenția de a le oferi abilitățile și competențele necesare implementării acțiunilor legate de comerț electronic;
  5. 5. Un spațiu virtual, denumit Academia BOOST4Shoes, care furnizează infrastructura necesară pentru a facilita o rețea de personal calificat pentru IMM-urile din sectorul încălțămintei, formatori ai educației vocaționale, camere IMM și alte părți interesate care vor adopta rezultatele proiectului și vor continua să le mențină și să le dezvolte după perioada de finanțare.