"Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi (TUIASI)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (TUIASI) este o universitate prestigioasă din România, clasificată ca o universitate de cercetare și educație avansată, fiind de asemenea o componentă relevantă a sistemului de cercetare și dezvoltare de interes național. TUIASI dezvoltă programe pentru studii universitare, masterat, doctorat, postdoctoral și cercetare științifică. Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial este cunoscută la nivel european și național pentru programe de studii de înaltă calitate în domeniul textil, tricotaje, finisare chimică, îmbrăcăminte, piele, încălțăminte și management.

Este singura facultate din țară care are un program de studii doctorale certificate pentru textile, îmbrăcăminte și încălțăminte din România. De asemenea, facultatea oferă transfer tehnologic, cercetare, consultanță și suport de formare. Facultatea are o legătură strânsă cu industria și, de-a lungul anilor, a creat o rețea eficientă cu comunitatea de afaceri.